Rada Rodziców SP1 Łomianki – Rok szkolny 2019/20

Rada Rodziców SP1 Łomianki – Rok szkolny 2019/20
Rada Rodziców SP1 Łomianki – Rok szkolny 2019/202019-09-18T16:28:39+00:00

Rok Szkolny 2019/20

Wpłaty Składki: 45 8009 0007 0014 4339 5001 0001 Kontakt rada.rodzicow@sp1.info.pl

Wyniki wyborów do Prezydium RR 2019/20

Wybory odbyły się 12.09.2019r. podczas walnego zgromadzenia Rady Rodziców SP1 Łomianki.

W wyniku przeprowadzonych głosowań stanowiska w Radzie Rodziców są następujące:

Przewodniczący Rady:
Grzegorz Umięcki

V-ce przewodniczący Rady:
Michał Karolak

Sekretarz Rady:
Anna Majewska

Skarbnik Rady:
Agnieszka Bloch

Członkowie Rady:
Justyna Klimek
Anna Kicinger
Artur Niegrzybowski

Komisja Rewizyjna:
Rafał Hryniów
Małgorzata Nawrocka