Rada Rodziców dla naszych Dzieci

/, W szkole/Rada Rodziców dla naszych Dzieci

Rada Rodziców dla naszych Dzieci

W ramach działań na nowy rok szkolny, Rada Rodziców wystąpiła do Dyrektora Marka Lisa z pismem o następującej treści:

Szanowny Panie Dyrektorze!

Chcielibyśmy poinformować Dyrekcję szkoły o planach i inicjatywach, które Rada Rodziców chciałaby podjąć, zrealizować i sfinansować w bieżącym roku szkolnym. Zwracamy się z prośbą o akceptację tych działań.

  1. Urozmaicenie przestrzeni szkolnej poprzez umieszczenie naklejek podłogowych, takich jak gry podłogowe umożliwiających spokojne i bezpieczne zabawy w czasie przerw (np. szachownica do gry w szachy lub warcaby, naklejki do gry w klasy, tor do kapsli), wyklejanki edukacyjne na schodach i ścianach (np. tabliczka mnożenia, polskie przypadki gramatyczne, angielskie czasowniki nieregularne), mapa świata na ścianie wraz z zegarami pokazującymi różne godziny w różnych strefach czasowych.

Oczywiście Rada Rodziców zadba o to, by wszystkie naklejki były antypoślizgowe, bezpieczne, trwałe i posiadały niezbędne atesty. Po uzyskaniu akceptacji Pana Dyrektora przystąpimy niezwłocznie do przeglądu i analizy ofert.

  1. Założenie grządek na zielonym terenie szkoły w okolicy sali gimnastycznej w celu umożliwienia zasadzenia i hodowli roślin przez uczniów. Rada Rodziców chętnie podejmie w tej kwestii współpracę z nauczycielami przyrody i biologii.
  2. Budowa płotu oddzielającego wybieg przed szkołą od strefy parkingu rowerowego.
  3. Nagroda „Primus inter pares” dla klasy spośród klas 4-8, która uzyska najlepsze wyniki w nauce w danym roku szkolnym w postaci atrakcyjnej wycieczki (np. do Centrum Nauki Kopernik) we wrześniu w następnym roku szkolnym. Nagrody książkowe dla uczniów klas 1-3.
  4. Kiermasz wiosenny Rady Rodziców mający na celu integrację rodziców i dzieci oraz zbiórkę funduszy na potrzeby inicjatyw realizowanych przez Radę Rodziców.
  5. Podjęcie rozmów z proboszczem parafii św. Małgorzaty w Łomiankach w sprawie dostosowania godzin rekolekcji wielkanocnych do harmonogramu lekcji w szkole, tak aby było możliwe przeprowadzenie normalnych zajęć lekcyjnych w dniach rekolekcyjnych przed i po zakończeniu samych rekolekcji.

Uprzejmie prosimy o udzielenie zgody na realizację powyższych inicjatyw. W pierwszej kolejności chcielibyśmy zająć się działaniem opisanym w punkcie 1.

By |2018-10-12T09:22:52+00:00Październik 12th, 2018|Inicjatywy, W szkole|Możliwość komentowania Rada Rodziców dla naszych Dzieci została wyłączona