Wybory odbyły się 24.09.2020r. podczas walnego zgromadzenia Rady Rodziców SP1 Łomianki.

W wyniku przeprowadzonych głosowań stanowiska w Radzie Rodziców są następujące:

Przewodniczący Rady:
Grzegorz Umięcki

V-ce przewodniczący Rady:
Justyna Klimek

Sekretarz Rady:
Anna Kicinger

Skarbnik Rady:
Ewa Goszcz

Członkowie Rady:
Justyna Janaszek
Artur Niegrzybowski

Komisja Rewizyjna:
Anna Rozmus
Joanna Łuszkiewicz

 

protokół z wyborów Prezydium RR SP1 2020-2021